Thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty cổ phần điện gió Tân Linh thuê tại xã Hướng Tân

17:2, Thứ Hai, 8-2-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty cổ phần điện gió Tân Linh thuê, tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 10.024 m2 đất trong tổng diện tích 188.509 m2 đất của Công ty cổ phần điện gió Tân Linh (đã được UBND tỉnh cho thuê đất tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và tại Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 25/11/2020), tại xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa với lý do thu hồi: Công ty cổ phần điện gió Tân Linh trả lại một phần diện tích đất do không còn nhu cầu sử dụng đất (2.037 m2) và do điều chỉnh dự án (7.987 m2).

Vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lập ngày 10/8/2020, ngày 25/12/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 15/9/2020, ngày 07/01/2021.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.