Đồng ý cho Công ty cổ phần điện gió Tân Linh thuê đất (đợt 3) để thực hiện dự án

9:14, Thứ Tư, 10-2-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần điện gió Tân Linh thuê đất (đợt 3) thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty cổ phần điện gió Tân Linh thuê 33.287 m2 đất (được UBND tỉnh thu hồi và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, rừng tại Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 22/01/2021) của xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Tân Linh (đợt 3), trong đó: đất để xây dựng công trình 9.159 m(đất năng lượng); đất để phục vụ thi công công trình 24.128 m2 (đất năng lượng 6.017 m2, đất giao thông 18.111 m2).

Về thời hạn thuê đất: đối với đất để xây dựng công trình, thời hạn đến ngày 24/01/2069; đối với  đất để phục vụ thi công công trình, thời hạn đến tháng 10/2021

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Vị trí ranh giới thuê đất được xác định theo bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hướng Hóa lập ngày 25/01/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 27/01/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất tại thực địa mà Công ty cổ phần điện gió Tân Linh không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.