Thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại huyện Gio Linh

9:41, Thứ Ba, 23-2-2021

Ngày 19/2/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành các Quyết định về việc thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Gio Hòa (nay là xã Gio Sơn) và tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại phần diện tích đất cho địa phương quản lý để phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (ảnh: http://www.caosuqtri.com.vn)

Cụ thể, tại Quyết định số 430/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 253.435 m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang quản lý, sử dụng tại xã Gio Hòa (nay là xã Gio Sơn), trong đó: đất trồng cây lâu năm 236.407m2; đất rừng sản xuất 17.028m2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị lập ngày 10/11/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/02/2021.

Tại Quyết định số 431/QĐ-UBND, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 514.003m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang quản lý, sử dụng tại xã Hải Thái, trong đó: đất trồng cây lâu năm 501.311m2; đất rừng sản xuất 12.692m2. Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị lập ngày 08/10/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 04/02/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị xử lý tài sản trên đất; bàn giao đất cho địa phương quản lý; ký lại hợp đồng thuê đất và thực hiện thủ tục chính lý Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản: QD430, QD431).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.