Thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất có rừng để thực hiện dự án

16:45, Thứ Ba, 9-3-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định đồng ý thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1) của Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ (tại Quyết định số 508/QĐ-UBND).

Ảnh minh họa (Internet)

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 92.961 m2 đất của xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, trong đó: đất rừng trồng sản xuất 89.005m2, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải đang quản lý, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 665412; đất giao thông 3.956 m2, do UBND xã Hải Lệ quản lý.

Đồng thời, UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất có rừng trồng sản xuất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị với diện tích là 89.005m2.

Cùng ngày, 08/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đợt 1) để GPMB thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, với tổng giá trị 225.279.000 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm bảy mươi chín ngàn đồng) cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Triệu Hải. Kinh phí chi trả: nguồn vốn của Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (Xem chi tiết văn bản: QD 508, QD 509).

Các tin khác