Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Liên Lập– 48MW

8:46, Thứ Sáu, 26-2-2021

Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Liên Lập – 48MW tại Quyết định số 457/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty Cổ phần điện gió Liên Lập thuê 310.121,3m2 đất để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Liên Lập, trong đó: tại xã Tân Lập 259.112,0m2; tại xã Tân Liên 51.009,3m2 với thời hạn thuê đất đến ngày 24/01/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Miền Bắc lập ngày 03/02/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 24/02/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty cổ phần điện gió Liên Lập không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần điện gió Liên Lập phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân và các đơn vị có liên quan trong vùng dự án; không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ sử dụng đất liền kề và có biện pháp hoàn thổ mặt bằng, trồng cây xanh đối với các hạng mục phụ trợ. Đối với phần đất giao thông (đường vận hành), sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng là đường dùng chung đi lại trong khu vực, Công ty không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(xem chi tiết văn bản).

Các tin khác