Đồng ý cho nhà đầu tư thuê đất để xây dựng Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 3

16:51, Thứ Sáu, 5-3-2021

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất thông qua hình thức nhận chuyển nhượng và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 3 tại Quyết định số 486/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị cho phép Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng được chuyển đổi mục đích sử dụng 3.149 m2 đất trồng lúa và 346 m2 đất nuôi trồng thủy sản tại xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh sang đất thương mại, dịch vụ và đất giao thông để xây dựng công trình Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 3. Trong đó, chuyển mục đích sử dụng sang đất thương mại dịch vụ là 2.898 m2 và chuyển sang đất giao thông là 597 m2. Đối với phần diện tích 597 m2 đất thuộc đất hành lang an toàn giao thông, sau khi Công ty hoàn thành việc san lấp mặt bằng tạo lối vào thì có trách nhiệm giao lại cho địa phương quản lý.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng thuê 2.898 m2 đất (tại thôn Liêm Công, xã Hiền Thành) để xây dựng công trình Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 3 với thời hạn sử dụng đất đến ngày 26/3/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm. Sau 12 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định cho thuê đất mà Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình; làm việc với Sở Tài chính để nộp tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi Nhà nước thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án theo quy định; có trách nhiệm bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước theo phương án đã lập, thực hiện các nội dung quy định tại Điều 14, Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác