Đồng ý cho Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ thuê đất thực hiện dự án (đợt 1)

21:48, Thứ Ba, 30-3-2021

Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1) tại Quyết định số 720/QĐ-UBND (Dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 20/2/2020 và điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 08/5/2020).

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ thuê 92.961m2 đất, thuộc thửa số 169- tờ bản đồ địa chính số 34 của xã Hải lệ (thị xã Quảng Trị) để thực hiện dự án: Đầu tư khai thác, chế biến đá, cát nhân tạo làm vật liệu xây dựng thông thường và đất làm vật liệu san lấp đi kèm tại xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị (đợt 1) với thời hạn thuê đất đến ngày 20/02/2038; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/5000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 02/01/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 19/3/2021.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Hiền Minh Hồ phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Việc thực hiện dự án phải đảm bảo đúng theo mục tiêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(chi tiết văn bản).

Các tin khác