Thu hồi 879m2 đất đã cho Công ty TNHH Mai Đằng thuê thực hiện dự án

19:0, Thứ Tư, 12-5-2021

Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Mai Đằng thuê tại Cụm công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Một góc thị trấn Ái Tử (nguồn ảnh từ: http://trieuphong.quangtri.gov.vn/)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 879m2 đất của Công ty TNHH Mai Đằng đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 28/3/2019, tại Cụm công nghiệp Ái Tử, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong do Công ty không còn nhu cầu sử dụng đất và tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Mai Đằng nộp lại bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CH 119750; tự xử lý tài sản trên đất theo cam kết và bàn giao lại đất cho nhà nước theo đúng định.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi đất…

Nội dung Quyết định số 1101/QĐ-UBND: QD1101

Các tin khác