Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO

8:59, Chủ Nhật, 18-4-2021

Công ty TNHH Tâm Thơ đã được UBND tỉnh Quảng Trị cấp Quyết định chủ trương đầu tư thực hiện dự án Trung tâm trưng bày, kinh doanh xe THACO tại Quyết định số 339/QĐ-UBND, ngày 19/2/2019. Địa điểm thực hiện dự án: huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Ảnh minh họa (Internet)

Ngày 16/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 909/QĐ-UBND về việc chấp thuận điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 339/QĐ-UBND, ngày 19/02/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị; theo đó, điều chỉnh quy mô, công suất dự án, tiến độ thực hiện dự án đã quy định tại Quyết định số 339/QĐ-UBND… (Quyết định đính kèm).

Xem nội dung Quyết định số 909/QĐ-UBND tại đây: QD909

Các tin khác