Thu hồi 5.215m2 đất đã cho Công ty cổ phần Công trình 793 thuê tại Cam Lộ

15:52, Thứ Năm, 6-5-2021

Ngày 05/5/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Công trình 793 thuê tại Cụm công nghiệp Cam Hiếu, Cam Lộ.

Quy hoạch phân lô CCN Cam Hiếu (http://camlo.quangtri.gov.vn/)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 5.215m2 đất của Công ty cổ phần Công trình 793 đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 2104/QĐ-UBND ngày 03/8/2017, tại Cụm công nghiệp Cam Hiếu, Cam Lộ do việc sử dụng đất của Công ty chậm quá 12 tháng mà chưa đưa đất vào sử dụng và đã được UBND tỉnh cho phép gia hạn nhưng Công ty không chấp hành, vi phạm theo điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị lập ngày 21/02/2017, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 18/7/2017.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi đất…

Nội dung Quyết định số 1076/QĐ-UBND: QD1076

Các tin khác