Thu hồi và cho Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thuê đất thực hiện dự án

17:6, Thứ Năm, 20-5-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1208/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thuê đất thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phủ sóng biển đảo trạm BTS Tân Mạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh – VNPT Quảng Trị.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thu hồi 1.600m2 đất bằng chưa sử dụng do UBND xã Vĩnh Thái (huyện Vĩnh Linh) đang quản lý; vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 11/9/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 11/5/2021.

Đồng thời cho Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thuê 1.600m2 đất (thuộc thửa số 132 – tờ bản đồ địa chính số 11, xã Vĩnh Thái) để thực hiện dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng phủ sóng biển đảo trạm BTS Tân Mạch, Vĩnh Thái, Vĩnh Linh – VNPT Quảng Trị với thời hạn thuê đất đến ngày 03/3/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được giao đất tại thực địa mà Viễn thông Quảng Trị - Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Quảng Trị đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện các công việc liên quan… (chi tiết văn bản).

Các tin khác