Cho Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị thuê đất thực hiện dự án (đợt 2)

19:22, Thứ Ba, 15-6-2021

Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 2) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió GELEX 3 tại Quyết định số 1422/QĐ-UBND (Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị đã được UBND tỉnh cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án với diện tích 146.865m2).

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị thuê 16.398 m2 đất của xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa, để thực hiện dự án Nhà máy điện gió GELEX 3, trong đó: diện tích đất để xây dựng công trình 11.547 m2; diện tích đất để phục vụ xây dựng công trình 4.851 m2; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Về thời hạn thuê đất: đối với đất để xây dựng công trình, đến ngày 18/02/2069; đối với đất để phục vụ xây dựng công trình, đến ngày 31/10/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân và các đơn vị có liên quan trong vùng dự án; không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ sử dụng đất liền kề và có biện pháp hoàn thổ mặt bằng, trồng cây xanh đối với các hạng mục phụ trợ. Đối với phần đất giao thông (đường vận hành), sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng là đường dùng chung đi lại trong khu vực, Công ty không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty Cổ phần Năng lượng GELEX Quảng Trị không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(xem chi tiết văn bản).

Các tin khác