Thu hồi 437.695 m2 đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại Gio Linh

8:36, Thứ Sáu, 2-7-2021

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần diện tích đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Phong Bình, huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị)  do Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại phần diện tích đất cho địa phương quản lý để phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (ảnh: http://www.caosuqtri.com.vn)

Cụ thể, thu hồi 437.695 m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang quản lý, sử dụng tại xã Phong Bình để giao về địa phương quản lý, trong đó:

- Tại xã Gio Phong (cũ): 134.823 m2 (bao gồm: đất trồng cây lâu năm 126.626 m2; đất rừng sản xuất 8.197 m2).

- Tại xã Gio Bình (cũ): 302.872 m2 (bao gồm: đất trồng cây lâu năm 289.707 m2; đất rừng sản xuất 13.165 m2).

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Trị lập ngày 21/10/2020, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 21/6/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị xử lý tài sản trên đất; bàn giao đất cho địa phương quản lý; ký lại hợp đồng thuê đất và thực hiện thủ tục chính lý Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức liên quan thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản: QD1605).

Các tin khác