Thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Linh Hải

11:23, Chủ Nhật, 17-10-2021

UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc thu hồi một phần đất đã cho Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị thuê tại xã Linh Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (nguồn ảnh: http://www.caosuqtri.com.vn)

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 333.790m2 đất của Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị đang sử dụng tại xã Linh Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, trong đó: đất trồng cây lâu năm: 305.896m2; đất rừng sản xuất: 27.894m2.

Lý do: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị giao trả lại phần diện tích đất cho địa phương quản lý để phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo tờ bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh lập ngày 10/8/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 05/10/2021.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị xử lý tài sản trên đất; bàn giao đất cho địa phương quản lý; ký lại hợp đồng thuê đất và thực hiện thủ tục chỉnh lý Giấy chứng nhận đã cấp hoặc lập hồ sơ cấp đổi lại Giấy chứng nhận theo quy định.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức thực hiện việc thu hồi đất… (chi tiết văn bản)

Các tin khác