Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án

14:2, Thứ Tư, 6-10-2021

Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 đã được UBND tỉnh Quảng Trị đồng ý cho thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định cho Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 thuê (đợt 1) 44.140m2 đất của xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) để thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hướng Linh 3 với thời hạn thuê đất đến ngày 09/4/2069; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Sau 12 tháng kể từ ngày được giao đất tại thực địa mà Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được cho thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần điện gió Hướng Linh 3 phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân và các đơn vị có liên quan trong vùng dự án; không ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của các chủ sử dụng đất liền kề và có biện pháp hoàn thổ mặt bằng, trồng cây xanh đối với các hạng mục phụ trợ, gia cố, bảo vệ, tránh sạt lở. Đối với phần đất giao thông (đường chính của dự án) là đường dùng chung đi lại trong khu vực, Công ty không được rào chắn, ngăn cản người dân đi lại. Mặt khác, Công ty khẩn trương lập hồ sơ thu hồi đất, thuê đất đối với các hạng mục còn lại của dự án.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(chi tiết văn bản).

Các tin khác