Thu hồi và cho Công ty TNHH ĐTXD vận tải Hải Minh Hưng thuê đất tiếp tục thực hiện dự án

22:36, Thứ Hai, 22-11-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 3689/QĐ-UBND về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng thuê đất thông qua hình thức mua tài sản gắn liền với đất để tiếp tục thực hiện dự án: Cửa hàng xăng dầu Hải Hà - Quảng Trị số 1

Ảnh minh họa (Interner)

Theo đó, thu hồi 1.660m2 đất của Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại Quảng Trị, thuộc thửa số 459, tờ bản đồ địa chính số 47 của xã Thanh An, huyện Cam Lộ do Chi nhánh Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại Quảng Trị không còn nhu cầu sử dụng đất, đã bán tài sản gắn liền đất thuê cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng.

Vị trí, ranh giới thu hồi đất được xác định theo bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 04/11/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12/11/2021.

Đồng thời, cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng vận tải Hải Minh Hưng thuê 1.660m2 đất của xã Thanh An (đã thu hồi trên) để tiếp tục thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Hà – Quảng Trị số 1 với thời hạn thuê đất đến ngày 02/01/2070; hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị tổ chức thực hiện việc các công việc liên quan…(chi tiết văn bản).

Các tin khác