Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 5

9:47, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 729/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 5.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, dự án Trạm xăng dầu và dịch vụ tổng hợp Đức Dũng 5 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Đức Dũng có tổng vốn đầu tư 27.830 triệu đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư 8.349 triệu đồng, vốn huy động 19.481 triệu đồng. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: kinh doanh bán lẻ xăng dầu các loại, kinh doanh dịch vụ mua sắm tổng hợp, kinh doanh vận tải hàng hóa. 

Địa điểm thực hiện dự án: xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị với diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng 14.208 m2.

Dự án đầu tư thực hiện tại huyện Vĩnh Linh thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Phụ lục III, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và được áp dụng một số ưu đãi như: ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất; ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi về thuế nhập khẩu (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.