Cho Công ty TNHH MTV Thông Phát thuê 799 m2 đất thực hiện dự án

8:29, Thứ Tư, 16-2-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV Thông Phát thuê đất để thực hiện dự án: Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và gia dụng cao cấp xuất khẩu.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, cho Công ty TNHH MTV Thông Phát thuê 799 m2 đất tại Cụm Công nghiệp Ái Tử, huyện Triệu Phong để thực hiện dự án: Đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ và gia dụng cao cấp xuất khẩu với thời hạn thuê đất đến ngày 11/10/2061 (theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh); hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH MTV Khảo sát và Đo đạc Bình Nguyên lập ngày 10/01/2022, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 26/01/2022.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Thông Phát không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được cho thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật… (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.