Cho Công ty TNHH MTV Wood Pellets Triệu Phong thuê đất thực hiện dự án

7:15, Thứ Sáu, 18-2-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 533/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV Wood Pellets Triệu Phong thuê đất để thực hiện dự án: Nhà máy chế biến Titan và sản xuất sản phẩm Zirconium Silicate.

Cổng chính KCN Quán Ngang (http://bqlkkt.quangtri.gov.vn)

Theo đó, cho Công ty TNHH MTV Wood Pellets Triệu Phong thuê 22.950 m2 đất tại Khu Công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh để thực hiện dự án: Nhà máy chế biến Titan và sản xuất sản phẩm Zirconium Silicate với thời hạn thuê đất đến ngày 30/8/2071 (theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh); hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo bản đồ thửa đất, tỷ lệ 1/2.000 do Công ty TNHH MTV Tư vấn đo đạc và bản đồ Tiến Phát lập ngày 11/12/2021, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 27/01/2022.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH MTV Wood Pellets Triệu Phong không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được cho thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật… (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.