Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh thuê để thực hiện dự án

10:4, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh thuê để thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Mạnh Linh.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng sang mục đích phi nông nghiệp tại Tiểu khu NTK110, phường 4, thành phố Đông Hà để thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Mạnh Linh, cụ thể:

- Diện tích đất có rừng trồng 3,2072 ha

- Đối tượng quy hoạch: đất quy hoạch rừng sản xuất 3,2072 ha

- Hiện trạng: Rừng trồng keo lai năm 2018 bằng nguồn vốn tự có của hộ gia đình; rừng trồng keo lai năm 2021 bằng nguồn vốn sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Đông Thanh

- Thời hạn chuyển đổi: Theo thời gian hoạt động của dự án được cấp Quyết định chủ trương đầu tư.

Đồng thời, UBND tỉnh đồng ý cho Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh thuê 33.317,5 m2 đất (đã được UBND thành phố Đông Hà thu hồi tại Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 16/3/2022) của phường 4, thành phố Đông Hà để thực hiện dự án Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Mạnh Linh với hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm, trong đó:

- Diện tích đất để xây dựng công trình (sân sát hạch loại 2): 23.987 m2

- Diện tích đất để phục vụ xây dựng công trình (đường vào dự án theo quy hoạch): 9.330,5 m2

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Xây dựng Mạnh Linh không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được cho thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật… (xem chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.