Thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

9:56, Thứ Ba, 28-6-2022

Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư.

(Ảnh: http://bqlkkt.quangtri.gov.vn)

Ngày 20/5/2022, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1355/QĐ-UBND về việc thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có diện tích 214,77 ha (trong phạm vi Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Tây Bắc Hồ Xá của Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị), nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty cổ phần Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của khu công nghiệp 50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư (từ ngày 19/3/2021 đến ngày 19/3/2071).

Chi tiết văn bản: QD1355

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.