Đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar

9:57, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Công văn số 2158/UBND-KT về việc đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị (http://bqlkkt.quangtri.gov.vn)

Theo đó, đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển NEVN Solar (Nhà đầu tư) khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời NEVN Solar tại xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, giao BQL Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, hỗ trợ, đôn đốc Nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất Dự án theo đúng quy định. Sau 03 tháng nếu Nhà đầu tư không có hồ sơ đề xuất dự án gửi về BQL Khu kinh tế tỉnh thì văn bản này hết hiệu lực thực hiện.

Giao BQL Khu Kinh tế tỉnh chịu trách nhiệm rà soát đảm bảo Dự án phải phù hợp với nội dung, ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chung để cập nhật vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và đảm bảo môi trường.

Xem chi tiết văn bản: CV2158

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.