Cho Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam thuê đất thực hiện dự án

9:54, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1374/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam thuê đất để thực hiện dự án Sangshin Central Việt Nam.

Một góc thị trấn Ái Tử (https://www.quangtri.gov.vn)

Theo đó, cho Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam thuê 19.721 m2 đất tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, huyện Triệu Phong để thực hiện dự án Sangshin Central Việt Nam với thời hạn thuê đất đến ngày 04/11/2071 (theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh); hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Shangshin Central Việt Nam phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Sangshin Central Việt Nam không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật… (xem chi tiết)

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.