Cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án

17:17, Thứ Sáu, 26-8-2022

UBND tỉnh Quảng trị vừa ban hành Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án: Nhà máy thủy điện Bản Mới. Hạng mục Cụm đầu mối.

Lễ khởi công Dự án Thủy điện Bản Mới (nguồn ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị)

Theo đó, cho Cổ phần Thủy điện Đakrông thuê 17.465m2 đất tại xã Đakrông, huyện Đakrông, để thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Bản Mới (hạng mục: Cụm đầu mối), trong đó: diện tích đất để xây dựng công trình (đất năng lượng) 10.511 m2; diện tích đất để xây dựng công trình đường giao thông 6.954m2. Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Thời hạn thuê đất để xây dựng công trình (đất năng lượng) đến ngày 24/5/2069 (theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh) và đất để xây dựng công trình đường giao thông đến ngày 31/8/2023 (đến khi hoàn thành dự án theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2288/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của UBND tỉnh).

Sau 12 tháng kể từ ngày được giao đất tại thực địa mà Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được cho thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đakrông phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng,… theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình. Quá trình triển khai và vận hành dự án không làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, đi lại của người dân và các đơn vị có liên quan trong vùng dự án. Đối với diện tích đất thuê để xây dựng công trình đường giao thông (đường dân sinh), sau khi xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, Công ty lập thủ tục trả lại đất và bàn giao lại cho địa phương quản lý…

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.