Đồng ý cho Công ty TNHH Thống Thanh thuê đất để thực hiện dự án

9:51, Thứ Ba, 28-6-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Thống Thanh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất áo mưa Thống Thanh.

Ảnh minh họa (Internet)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thống Thanh thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất áo mưa Thống Thanh.

Theo đó, cho Công ty TNHH Thống Thanh thuê 702,0 m2 đất tại Cụm công nghiệp Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất áo mưa Thống Thanh với thời hạn thuê đất đến ngày 31/12/2071 (theo Quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh); hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty TNHH Thống Thanh không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Thống Thanh phải hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật trước khi triển khai xây dựng công trình.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc… (xem chi tiết)

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.