Cho phép Công ty Xăng dầu Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án

9:53, Thứ Ba, 28-6-2022

Cho phép Công ty Xăng dầu Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng đối với khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 để thực hiện dự án Cửa hàng Xăng dầu số 40, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

Bản đồ CHXD Petrolimex (www.quangtri.petrolimex.com.vn)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 1538/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty xăng dầu Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện dự án Cửa hàng Xăng dầu số 40, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

Theo đó, cho phép Công ty Xăng dầu Quảng Trị gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định gia hạn) đối với khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất theo Quyết định số 956/QĐ-UBND, ngày 02/5/2019 để hoàn thành thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu số 40, tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

Lý do gia hạn: Việc sử dụng đất của Công ty Xăng dầu Quảng Trị quá 12 tháng mà chưa đưa đất vào sử dụng và được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013 và khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung điểm c, d và đ khoản 2 Điều 15 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Công ty Xăng dầu Quảng Trị có trách nhiệm nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất đối với thời gian được gia hạn theo quy định của pháp luật…

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Công ty Xăng dầu Quảng Trị và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các công việc...

Xem chi tiết văn bản: QD1538

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.