Đồng ý cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Agri - Dynamics - Chi nhánh Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án

14:12, Thứ Tư, 31-8-2022

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2226/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Agri - Dynamics - Chi nhánh Quảng Trị thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất dược liệu.

Ảnh minh họa (Quy hoạch phân lô CCN Cam Hiếu, nguồn ảnh: http://camlo.quangtri.gov.vn)

Theo đó, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Agri - Dynamics - Chi nhánh Quảng Trị được thuê 5.272 m2 đất tại Lô CN 2.1 và CN 2.2 - Cụm công nghiệp Cam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất dược liệu với thời hạn thuê đất đến ngày 16/5/2072; hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

Vị trí, ranh giới thuê đất được xác định theo tờ bản đồ khu đất, tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH MTV đo đạc bản đồ Tiến Phát lập ngày 29/7/2022, được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 19/8/2022.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Agri - Dynamics - Chi nhánh Quảng Trị phải hoàn thành các thủ tục về môi trường, đầu tư, xây dựng, … theo quy định của pháp luật khi thực hiện dự án. Việc thực hiện dự án phải đảm bảo đúng theo mục tiêu đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Sau 12 tháng kể từ ngày được thuê đất mà Công ty không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích được thuê thì Nhà nước sẽ thu hồi đất theo quy định của pháp luật… (chi tiết văn bản).

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.