Đồng ý chủ trương khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cửa cuốn chống cháy và cửa chống cháy Tozen

15:43, Thứ Tư, 7-9-2022

Cổng chính KCN Quán Ngang (http://bqlkkt.quangtri.gov.vn)

Ngày 06/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Công văn số 4256/UBND-KT về việc khảo sát, nghiên cứu lập Hồ sơ đề xuất đầu tư dự án Nhà máy sản xuất cửa cuốn chống cháy và cửa chống cháy Tozen tại Khu công nghiệp Quán Ngang.

Theo đó, đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần kỹ thuật PCCC Tozen khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy sản xuất cửa cuốn chống cháy và cửa chống cháy Tozen tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh.

Đồng thời, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục lập hồ sơ theo quy định pháp luật. Sau 06 tháng kể từ ngày UBND tỉnh ban hành văn bản này, nếu Nhà đầu tư không có Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh theo đúng quy định thì văn bản hết hiệu lực thực hiện.

Các tin khác