Cho phép Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện Long gia hạn tiến độ sử dụng đất để thực hiện hoàn thành dự án

7:50, Thứ Hai, 19-9-2022

Một góc thị trấn Ái Tử (ảnh:https://www.quangtri.gov.vn)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định cho phép Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện Long gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng (kể từ ngày ban hành Quyết định gia hạn) đối với khu đất đã được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 1580/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 để thực hiện hoàn thành dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp thiết bị điện và gia công chi tiết phụ kiện cơ khí ngành điện tại Cụm công nghiệp Đông Ái Tử, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Lý do gia hạn: Việc sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Xây lắp Điện Long chậm tiến độ quá 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao trên thực địa và được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật đất đai 2013; khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ... (Xem chi tiết Quyết định số 2360/QĐ-UBND).

Các tin khác