Công ty TNHH Nam Tiến báo cáo dự án kho bãi và hệ thống băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam

8:4, Thứ Tư, 17-1-2024

(Cổng TTĐT) Sáng ngày 10/01/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp để nghe Công ty TNHH Nam Tiến báo cáo dự án kho bãi và hệ thống băng tải kết nối hai kho bãi để vận chuyển than đá xuất nhập khẩu giữa Lào về Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) – La Lay (Salavan, Lào)

Trong khuôn khổ cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến và lãnh đạo các ngành, đơn vị liên quan đã nghe Công ty TNHH Nam Tiến báo cáo dự án kho bãi và hệ thống băng tải kết nối hai kho bãi để vận chuyển than đá xuất nhập khẩu giữa Lào về Việt Nam qua cặp cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) – La Lay (Salavan, Lào); Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 15D theo hình thức đối tác công tư PPP; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị và công ty CP tập đoàn Hoành Sơn báo cáo tiến độ thực hiện dự án Cảng tạm tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị; UBND huyện Đakrông báo cáo tiến độ thực hiện quy hoạch chi tiết kho bãi tập kết hàng hóa thôn A Đeng, xã A Ngo thuộc dự án băng tải vận chuyển than đá từ Lào về Việt Nam cắt qua đường biên giới Việt Nam - Lào…

Sau khi nghe các ngành, đơn vị, địa phương và nhà đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện, các vướng mắc, khó khăn trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý như chuyển đổi các loại đất, xác định cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư; xác định đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất; hình thức sử dụng đất… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh, đây là dự án đầu tiên có liên quan đến các yếu tố biên giới được thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vì vậy, để thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và đảm bảo thực hiện đúng các quy định, đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện các hồ sơ dự án trên lãnh thổ Việt Nam theo Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 5/1/2024 của Chính phủ. Các sở ban ngành, địa phương liên quan rà soát các quy hoạch hoàn thiện, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các ý kiến, thông báo kết luận để triển khai các dự án trên.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác