• pageHolder.getStart() - 75
  • pageHolder.getNumberObjects() - 90
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Điều chỉnh và áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 2/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết thúc biện pháp cách ly y tế/ phong tỏa 20 khu vực tại thành phố Đông Hà

Ngày 2/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2841/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hướng dẫn tạm thời một số nội dung về cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 1/10/2021, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 2178/SYT-NVY về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19.

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 1/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19

Ngày 1/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 162/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 30/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2821/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 29/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2809/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Khẩn trương xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4560/UBND-VX ngày 29/9/2021 gửi Công an tỉnh về việc khẩn trương xử lý nghiêm hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Áp dụng biện pháp phong tỏa đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 29/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định 2794/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg đối với địa bàn xã Cam Thủy

Ngày 28/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2791/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »