• pageHolder.getStart() - 105
  • pageHolder.getNumberObjects() - 120
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2497/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Mẫu Giấy đi đường tạm thời tại các địa phương giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh ban hành mẫu Giấy đi đường tạm thời trên địa bàn tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg tại địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã, thành phố

Ngày 17/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 153/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện, thị xã, thành phố.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Đông Hà

Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2492/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn TP Đông Hà.

Duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh

(Web Quảng Trị) Ngày 16/9/2021, UBND tỉnh ban hành công văn về việc duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021.

Áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị số 16 trên toàn địa bàn thành phố Đông Hà từ 12 giờ ngày 16/9

(Web Quảng Trị) Từ 12h ngày 16/9/2021 áp dụng theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên toàn địa bàn thành phố Đông Hà.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 149/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Quảng Trị.

Tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại thành phố Đông Hà

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị có công văn 4298/UBND-VX về việc tiếp tục tạm dừng hoạt động dạy học trực tiếp tại thành phố Đông Hà.

Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 15/9/2021, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »