• pageHolder.getStart() - 210
  • pageHolder.getNumberObjects() - 225
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Dừng hoạt động phục vụ tại chỗ đối với các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, giải khát từ 7 giờ ngày 29/7/2021

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3219/UBND-VX gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về việc tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường quản lý chắt chẽ đối tượng cách ly y tế tại nhà

Ngày 28/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Công văn số 1481/CV-BCĐPCD gửi Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý chắt chẽ đối tượng cách ly y tế tại nhà.

Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1933/QĐ-UBND áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. Cụ thể:

Thành lập đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1895/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 1896/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn công tác tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch triển khai “Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND triển khai“Tuần lễ cao điểm” phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và cập nhật địa điểm nguy cơ tính đến ngày 20/7/2021

Ngày 21/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành Công văn số 1412/BCĐPCD gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và cập nhật địa điểm nguy cơ.

Chỉ thị một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/7/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về một số biện pháp cấp bách trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Công bố 5 TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 công bố 05 TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Mở rộng xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID -19

Ngày 18/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 đã ban hành Công văn Số 1386/CV-BCĐPCD gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố về việc mở rộng xét nghiệm trong phòng, chống dịch COVID -19.