Chỉ thị về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững

8:49, Thứ Bảy, 12-11-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 10/11/2022 về nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; chủ động thích ứng linh hoạt, góp phần phục hồi nhanh, phát triển bền vững.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nhất là tại các Nghị quyết số 20-NQ/TW, 21-NQ/TW Ban chấp hành Trung ương khóa XII, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 Tiếp tục đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; phát huy tinh thần đoàn kết; càng khó khăn, càng phức tạp, càng phải đoàn kết; chủ động, sẵn sàng cho mọi tình huống, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung về y tế trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt.

Triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ, UBND tỉnh, nhất là đồng bộ 3 trụ cột chống dịch là xét nghiệm, cách ly, điều trị; thực hiện nghiêm 2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân + các biện pháp khác. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin trên địa bàn. Chú trọng chỉ đạo việc khen thưởng, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế: Tập trung quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động khắc ghi và hành động theo lời dạy của Bác Hồ và 12 điều y đức; không ngừng trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, làm giàu y lý, nâng cao y thuật. Chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện đầy đủ các chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, khoa học, hiệu quả, tránh lãng phí và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm để bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền trước các quy định của Đảng, Nhà nước nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị y tế.

Chỉ đạo quyết liệt việc tiêm vắc xin, nhất là các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Có giải pháp, chương trình nâng cao năng lực khám chữa bệnh cho tuyến cơ sở, nhất là trạm y tế, phát triển mô hình bác sĩ gia đình. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế (khám, chữa bệnh từ xa, thực hiện các thủ tục trên môi trường mạng, kết nối cơ sở cung ứng thuốc, hồ sơ sức khỏe, làm sạch dữ liệu tiêm chủng...).

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai các dự án đầu tư hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng sử dụng nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) bảo đảm nguồn nhân lực để vận hành, khai thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh lãng phí.

Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, tham khảo kinh nghiệm nâng cao năng lực quản lý thuốc, trang thiết bị y tế; phát triển công nghiệp dược, trang thiết bị y tế.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ...

Chỉ thị cũng nêu rõ: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền theo tinh thần “truyền thông chủ động, đi trước" đề toàn xã hội đồng thuận, tham gia thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đặc biệt là thông tin về tình hình và biện pháp phòng, chống dịch, tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời phản bác, đấu tranh chống các luận điệu, thông tin xấu độc; khẳng định sự nỗ lực, thành quả rất cơ bản của toàn Ngành Y, củng cố hình ảnh “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, chia sẻ, ủng hộ ngành Y tế, góp phần đưa ngành Y tế phát triển nhanh và bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ cao cả chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Xem chi tiết

Các tin khác