Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá

16:9, Thứ Ba, 1-11-2022

Ngày 1/11/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5505/UBND-TCTM gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá.

Từ đầu năm 2022 đến nay, công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ theo chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế - xã hội.

Theo dự báo từ nay đến cuối năm 2022, giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến bất thường, giá nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư vẫn chịu áp lực lớn tăng giá từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu; giá một số mặt hàng trong nước có hiện tượng tăng cao, tác động đến giá các mặt hàng thiết yếu tại địa phương. Để tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính tại Công điện số 05/CĐ-BTC ngày 28/9/2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành giá theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022; Công văn số 1961/UBND-TCTM ngày 05/5/2022 và Công văn số 3923/UBND-TCTM ngày 16/8/2022 của UBND tỉnh.

 Nghiêm túc thực hiện theo dõi biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu; thực hiện báo cáo giá thị trường theo quy định tại Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính; đề xuất UBND tỉnh triển khai các biện pháp quản lý, điều tiết giá theo quy định của pháp luật về giá để kiểm soát, bình ổn thị trường.

Các lực lượng chức năng: Công an, Quản lý thị trường, Thanh tra chuyên ngành tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, công khai thông tin về giá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp quản lý giá hiệu quả.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; kiểm soát chặt chẽ việc kê khai, quyết toán thuế, công tác hoàn thuế, chống thất thu, gian lận thuế, giảm nợ đọng thuế; tập trung quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tiết kiệm, đúng chế độ; tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tránh để xảy ra các biến động bất thường ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội.

Sở Tài chính thực hiện công tác nắm bắt thị trường giá cả; tổng hợp báo cáo giá thị trường trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định; chủ động phối hợp với các sở, ban ngành liên quan và các địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá, căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương để xem xét quyết định thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bản tỉnh, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quỷ Mão 2023.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.