Bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

6:35, Thứ Tư, 5-10-2022

Ngày 3/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2579/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Bình, phụ trách Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 3/10/2022.

*Cùng ngày (3/10/2022), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2589/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, ông Đào Ngọc Hoàng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 3/10/2022.

Xem chi tiết: Quyết định 2579; Quyết định 2589

 

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.