Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT

10:37, Thứ Sáu, 30-9-2022

Ngày 29/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2568/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, ông Thái Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Thạch Hãn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 29/9/2022.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.