Đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh

16:9, Thứ Ba, 1-11-2022

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5365/UBND-TCTM yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đảm bảo cung ứng xăng dầu đầy đủ và liên tục cho thị trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Theo đó, các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Nghiêm cấm, xử lý nghiêm hành vi tung tin thất thiệt, găm hàng, không bán hàng, ngừng bán hàng, giảm thời gian bán hàng so với thời gian đã đăng ký và niêm yết khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, không bán theo giá niêm yết.

Nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngừng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, không có văn bản báo cáo với cơ quan chức năng theo quy định thì xem xét đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Đối với các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu chủ động đảm bảo nguồn hàng xăng dầu để bán lẻ phục vụ nhu cầu sản uất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trên địa bàn tỉnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt nguồn hàng, thiếu hàng để bán lẻ.

Đối với các trường hợp tạm dừng bán hàng thì phải đảm bảo theo các quy định tại Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 11/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các Đội Quản lý thị trường phụ trách địa bàn giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, đảm bảo việc bán hàng của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn.

Thực hiện việc mua bán xăng dầu theo hệ thống được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP; nghiêm cấm các thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý mua bán xăng dầu ngoài hệ thống gây xáo trộn, bất ổn thị trường.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.