Đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ

11:47, Thứ Bảy, 22-10-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5199/UBND-TCTM ngày 20/10/2022 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Liên minh Hợp tác xã  tỉnh;  Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ.

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và ngày 16/8/2022. Qua hơn 5 tháng triển khai chính sách, mặc dù ngành Ngân hàng trên địa bàn triển khai khá tích cực và đã có kết quả bước đầu, tuy nhiên số lượng khách hàng được hỗ trợ còn khiêm tốn. 

Để triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 của Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện các nhiệm vụ sau:

Cần xác định đây là chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, là nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện khẩn trương để phục hồi nhanh nền kinh tế. Vì vậy, cần tăng cường công tác truyền thông để doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn biết và thực hiện một cách hiệu quả.

 Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội và các cơ quan truyền thông tăng cường truyền thông về chính sách; chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh triển khai chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất theo quy định, định kỳ hàng tháng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh tích cực phối hợp với Ngân hàng Nhà nước nhằm kịp thời thực hiện Chương trình hỗ trợ lãi suất nhằm đảm bảo thực hiện hiệu quả, góp phần phục hồi phát triển kinh tế.

 Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh chủ động tiếp cận khách hàng, đồng hành hướng dẫn khách hàng hiểu đúng về chính sách; cân đối nguồn vốn để cho vay các dự án, phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, đặc biệt các dự án thuộc ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp nhằm triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất đạt kết quả tốt nhất.

 Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.