Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

16:10, Thứ Ba, 1-11-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5369/UBND-KT ngày 31/10/2022 gửi các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật.

Trước diễn biến tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới và tại các nước trong khu vực, nguy cơ bệnh Đậu mùa khỉ xâm nhiễm và lây lan trong nước thời gian tới là rất cao. Để chủ động phòng ngừa lây truyền bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật và giảm thiểu nguy cơ vi rút Đậu mùa khỉ lây từ động vật sang người theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 6637/BNN-TY ngày 04/10/2022, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt những nội dung sau:

UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tập trung các nguồn lực, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đồng thời tổ chức phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022; trong đó chú trọng các nội dung sau:

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên động vật và các trường hợp động vật nhập vào tỉnh. Khi phát hiện hoặc nhận được thông tin về các trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh Đậu mùa khỉ, chủ động phối hợp với cơ quan Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra ổ dịch, lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm phát hiện tác nhân gây bệnh trong phòng thí nghiệm và thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tuyên truyền đến người dân và cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế; khuyến cáo người dân chủ động thông báo với cơ quan thú y khi phát hiện động vật (bao gồm động vật nuôi và động vật hoang dã) có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh, khuyến cáo người bị Đậu mùa khỉ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Chủ động bố trí kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương để tổ chức triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh trong trường hợp dịch bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật; Xây dựng kế hoạch và tổ chức chủ động giám sát một số loài động vật mẫn cảm với bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xử lý các vấn đề phát sinh; Chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Cục Thú y; Chuẩn bị sẵn sàng, bố trí nguyên vật liệu, trang thiết bị cần thiết và tổ chức xét nghiệm mẫu nghi nhiễm Đậu mùa khỉ.

 Phối hợp với Sở Tài Chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật.

Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ công tác phòng, chống trong trường hợp dịch bệnh Đậu mùa khỉ xảy ra trên động vật trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền Thông; Phối hợp Sở NN&PTNT tăng cường công tác truyền thông tới người dân và cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Các Sở, ban ngành liên quan: Theo chức năng quản lý nhà nước tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trong nước; có giải pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép vào Việt Nam.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn không để dịch xảy ra và lây lan diện rộng.

Xem chi tiết

 

Các tin khác