• pageHolder.getStart() - 135
  • pageHolder.getNumberObjects() - 150
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Cách ly y tế 7 khu vực và phong tỏa tạm thời 2 địa điểm có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 3/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2352/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Hoàn thành việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện và cấp xã trước 14h ngày 3/9/2021

Ngày 3/9/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4029/UBND-VX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các cấp.

Thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 31/8/2021 về việc thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị.

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 138/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TX.Quảng Trị

(Web Quảng Trị) Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2316/QĐ-UBND về việc Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TX.Quảng Trị.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.Đông Hà

(Web Quảng Trị) Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2321/QĐ-UBND về việc Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn TP.Đông Hà.

Cách ly y tế một số hộ dân thuộc khu phố Tây Trì, Phường 1, thành phố Đông Hà

Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Trước diễn biến phức tạp của Covid-19, để công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, ngày 27/8/2021, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Quang Tùng thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU về tiếp tục tăng...

Cách ly y tế 12 hộ dân thuộc khu phố Tân Vĩnh, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà

Ngày 29/8/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Thành phố Đông Hà.

Kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đakrông

(Web Quảng Trị) Ngày 28/8/2021, UBND tỉnh có quyết định 2296/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Đakrông.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »