Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

16:2, Thứ Hai, 27-11-2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành chỉ thị số 11/CT-UBND về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP).

Hiện nay, bệnh DTLCP đang diễn biến hết sức phức tạp tại Việt Nam. Đến nay, đã có 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát hiện dịch bệnh. Tại tỉnh Quảng Trị, đã xuất hiện bệnh DTLCP trên địa bàn của 23 xã, thị trấn của 5 huyện, thị xã. Trong đó, huyện Triệu Phong có 18 xã, thị trấn; huyện Đakrông có 2 xã; huyện Hướng Hóa có 1 xã; huyện Cam Lộ có 1 xã và thị xã Quảng Trị có 1 xã. Dự báo tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, tác động lớn đến môi trường, đời sống người dân. Đặc điểm của vi rút DTLCP rất nguy hiểm đối với lợn, có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền rất phức tạp.

Để chủ động kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan; tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP do Chính phủ và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn về phòng, chống bệnh DTLCP; coi nhiệm vụ phòng, chống, khống chế bệnh DTLCP là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách lúc này; quyết tâm khống chế bệnh DTLCP trong thời gian nhanh nhất để bảo đảm điều kiện tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, cải thiện đời sống Nhân dân.

Tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống bệnh DTLCP theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo Công điện khẩn 1097/CĐ-TTg ngày 16/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 5920/UBND-KT ngày 08/11/2023 của UBND tỉnh.

Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP tại cơ sở và báo cáo, đề xuất các giải pháp quản lý, chỉ đạo điều hành phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Các địa phương đang có ổ dịch DTLCP khẩn trương huy động các nguồn lực của địa phương để tổ chức xử lý dứt điểm các ổ dịch; tổ chức xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh, lợn chết; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Đối với địa phương chưa có dịch, địa phương có nguy cơ cao, tăng cường công tác giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp lợn có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng.

Khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn như lở mồm long móng, tai xanh, dịch tả lợn cổ điển, tụ huyết trùng bao gồm cả đàn lợn đã được tiêm vắc xin nhưng đã hết hoặc sắp hết thời gian miễn dịch, bảo đảm tỉ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất xử lý môi trường khu vực chuồng nuôi và khu vực có nguy cơ cao; đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh DTLCP, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vắc xin DTLCP cho đàn lợn thịt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và nhà sản xuất. Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu để Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Chăn nuôi và Thú y) cập nhật trên hệ thống báo cáo dịch bệnh động vật trực tuyến (VAHIS); xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, giám sát việc phòng, chống bệnh DTLCP, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đặc biệt là bệnh DTLCP; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm lợn, kiểm soát giết mổ tại các cơ sở, điểm giết mổ lợn; phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bảo đảm phát hiện sớm, cảnh báo và chỉ đạo xử lý triệt để ổ dịch, không để dịch bệnh lây lan diện rộng; thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác theo đúng quy định.

Phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các loại lợn và sản phẩm lợn nhập lậu, nghi nhập lậu từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh; các mẫu lợn nghi mắc bệnh tại các hộ dân, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp các địa phương xây dựng, tổng hợp kinh phí phòng, chống dịch gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí nguồn kinh phí đảm bảo phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh DTLCP theo quy định, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện cơ chế và khả năng cân đối ngân sách, đúng quy định pháp luật.

Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với lực lượng thú y, công an, thanh tra giao thông xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ chưa qua kiểm dịch trên thị trường nhằm ngăn chặn bệnh DTLCP và các dịch bệnh động vật khác.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, theo dõi tình hình, cập nhật danh sách các đối tượng có biểu hiện buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm lợn trái phép để có biện pháp răn đe, phòng ngừa; phối hợp các ngành chức năng đấu tranh bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ lợn trái phép.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.

Các sở, ngành có liên quan và thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh vật nuôi tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm phòng, chống bệnh DTLCP.

Xem chi tiết

Các tin khác