Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị

11:17, Thứ Ba, 7-11-2023

Ngày 3/11/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2562/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung; phê duyệt quy trình nội bộ TTHC theo phương án đơn giản hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

Theo đó có 15 TTHC sửa đổi, bổ sung, cụ thể:

Lĩnh vực Đường sắt (3 TTHC): Gia hạn, cấp Giấy phép xây dựng cải tạo, nâng cấp đường ngang; Gia hạn giấy phép xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường sắt; Bãi bỏ đường ngang;

Lĩnh vực Đường thủy nội địa (4 TTHC): Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa; Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện; Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện.

Lĩnh vực Đường bộ (08 TTHC): Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo; Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô; Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe); Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu; Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố; Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động; Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.

Ban hành kèm theo Quyết định còn có Quy trình nội bộ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải căn cứ Quy trình được phê duyệt, thiết lập quy trình điện tử giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các TTHC được công bố tại các Quyết định số 706/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 và số 2963/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; số 1345/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của UBND tỉnh của UBND tỉnh trái với Quyết định này đều bị thay thế, bãi bỏ.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.