Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

8:39, Thứ Ba, 17-10-2023

Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5328/UBND-KT gửi Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Khu Quản lý đường bộ II; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Công văn nêu rõ: Ngày 11/9/2023, Bộ Giao thông vận tải có Văn bản số 10142/BGTVT-KCHT về việc quản lý nhà nước đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại văn bản số 2177/SGTVT-KCHT ngày 09/10/2023; để tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đối với công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ: Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan:

Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh đi qua địa bàn, tổ chức thực hiện và quản lý theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ); các Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Quyết định số 45/2022/QĐUBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường tổ chức tuyên truyền đến người dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ đất dành cho đường bộ và phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ II để phát hiện và xử phạt theo thẩm quyền đối với các vi phạm đã được các cơ quan, đơn vị của ngành giao thông phát hiện, lập biên bản vi phạm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý về đất đai, tránh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi thượng, hạ lưu các công trình cầu, cống, mương thoát nước và những khu vực thoát nước chung gây ảnh hưởng đến khả năng thoát nước của các công trình, gây ngập úng cục bộ khu vực và tuyến đường.

Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng (Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông) phối hợp với Khu Quản lý đường bộ II xử lý nghiêm tình trạng người dân vi phạm hành lang an toàn lên bắt xe khách trên đường cao tốc; đồng thời xử lý nghiêm đối với Doanh nghiệp vận tải tại địa phương vi phạm quy định về dừng, đỗ trên đường cao tốc đã bị cơ quan có thẩm quyền thông báo về địa phương.

Đối với công tác đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh: Sở Giao thông vận tải tăng cường thực hiện công tác quản lý đấu nối vào Quốc lộ, đường tỉnh theo đúng quy định. Rà soát lại các điểm đấu nối trên Quốc lộ, đường tỉnh để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt bảo đảm theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện điểm đấu nối chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý theo quy định, chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương đóng các điểm đấu nối này để đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với công tác quản lý xe quá tải, tình trạng hoán cải, cơi nới thành thùng xe: Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác thanh tra, tuần tra kiểm soát các xe chở hàng quá tải trọng cho phép, tình trạng hoán cải, cơi nới thành thùng xe; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo vệ công trình đường bộ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Xem chi tiết

Các tin khác