Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 – 2025

20:59, Thứ Hai, 9-10-2023

Ngày 8/10/2023, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND điều chỉnh, bổ sung phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 – 2025.

Mục đích của kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng viễn thông đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của Nhân dân; sẵn sàng đáp ứng nhu cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu và đảm bảo an toàn thông tin mạng. Phát triển hạ tầng số đáp ứng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phục vụ cho chuyển đổi số toàn diện của tỉnh Quảng Trị. Phổ cập Internet băng rộng như một tiện ích thiết yếu, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Thúc đẩy chuyển dịch từ dịch vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hạ tầng viễn thông; tăng cường chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng viễn thông của tỉnh. Đảm bảo an toàn an ninh mạng lưới, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên lạc, đảm bảo môi trường, cảnh quan đô thị. Là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp viễn thông phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phấn đấu tỷ lệ thôn, bản được phủ sóng băng rộng di động đạt 100%; tỷ lệ thôn, bản được phủ sóng băng rộng cố định (cáp quang FTTH) đạt 100%; tỷ lệ dùng chung vị trí trạm BTS đạt 25%; tỷ lệ dùng chung cột treo cáp đạt 80%; tỷ lệ dùng chung cống bể cáp đạt 70%; tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%; tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 85%; tỷ lệ người sử dụng Internet (bao gồm băng rộng cố định và băng rộng di động) đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet (bao gồm băng rộng cố định và băng rộng di động) đạt 80%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt trên 85%; tỷ lệ hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước có sử dụng dịch vụ điện toán đám mây đạt 50%; 70% nền tảng số theo yêu cầu được triển khai trên địa bàn tỉnh...

Để đạt những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; công tác quy hoạch và đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng viễn thông băng rộng, ứng dụng các công nghệ mới; phát triển hạ tầng điện toán đám mây và hạ tầng công nghệ số; phát triển nền tảng số có tính chất hạ tầng; bảo đảm an toàn, an ninh mạng, quyền lợi người dùng; thu hút mọi nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư, phát triển hạ tầng số; tạo đột phá về năng lực, mạng lưới; nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; hợp tác trong nước và quốc tế...

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.