Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sa Lung

8:15, Thứ Tư, 13-9-2023

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Công văn số 4610/UBND-KT gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; UBND huyện Vĩnh Linh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường nước sông Sa Lung.

Trong thời gian qua các hộ dân tại các thôn thuộc xã Vĩnh Sơn đã có đơn kiến nghị về ô nhiễm môi trường. Gần đây vào lúc 14 giờ ngày 05/9/2023, theo phản ánh của một số người dân về đập Sa Lung xả nước định kỳ hàng năm gây mùi khó chịu. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2625/STNMT-CCBVMT ngày 14/7/2023 về chất lượng nước sông Sa Lung; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan thực hiện các nội dung như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh, UBND huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3658/UBND-KT ngày 21/7/2023 về kiểm tra xử lý kiến nghị của các hộ dân, hợp tác xã nuôi tôm huyện Vĩnh Linh.

Công an tỉnh thành lập tổ công tác và tổ chức thực hiện chuyên đề để trinh sát thường xuyên, đấu tranh, phát hiện và xử lý/đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi xả nước thải trái pháp luật vào môi trường; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an tỉnh, tăng cường kiểm tra xác định nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường nước sông Sa Lung, thực hiện nghiêm việc quản lý nhà nước về quản lý môi trường; báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 20/9/2023.

 UBND huyện Vĩnh Linh: Thành lập các tổ giám sát cộng đồng tại các xã tại các khu vực thuộc lưu vực sông Sa Lung, đặc biệt là các địa phương có các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm theo dõi, giám sát chặt chẽ, phát hiện và báo cáo kịp thời các hiện tượng bất thường có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan có phương án và giải pháp để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường trên sông Sa Lung trước 25/9/2023.

Xem chi tiết

Các tin khác