Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

17:3, Thứ Ba, 15-8-2023

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 15/8/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể:

Danh mục  thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh (4 TTHC):

Lĩnh vực Người có công (1 TTHC): Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Lĩnh vực Việc làm (3 TTHC): Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài; Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài;  Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.

Danh mục  Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công áp dụng tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (1 TTHC):  Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023. Các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1344/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 và số 1995/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trái với Quyết định này đều bị thay thế bãi bỏ.

Xem chi tiết

Các tin khác