• pageHolder.getStart() - 45
  • pageHolder.getNumberObjects() - 60
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Phê duyệt dự toán nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ), xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 558/QĐ-UBND phê duyệt dự toán lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Hệ thống khai thác và xử lý nước của 14 giếng cổ ở xã Gio An, huyện Gio Linh.

Công bố 02 TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 553/QĐ-UBND công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định Số 555/QĐ-UBND ngày 15/3/2024 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp năm 2024

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND thực hiện công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp năm 2024.

Kế hoạch năm 2024 thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 15/3/2024 kế hoạch năm 2024 thực hiện Chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025.

Công bố 01 TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

Ngày 15/3/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1172/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thực hiện quy định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh

Ngày 8/3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1146/UBND-KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Công an tỉnh; Bưu điện tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 5/3/2024 về chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban Tổ chức Giải Chạy Marathon tỉnh Quảng Trị năm 2024 - “Hành trình về đất lửa”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam vừa ký ban hành Quyết định số 447/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Chạy Marathon tỉnh Quảng Trị năm 2024 - “Hành trình về đất lửa”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »