• pageHolder.getStart() - 45
  • pageHolder.getNumberObjects() - 60
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Tạm dừng và điều chỉnh hoạt động các chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc tạm dừng và điều chỉnh hoạt động các chốt kiểm soát y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 170/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch đối với khu vực ranh giới tỉnh và hoạt động tàu thuyền

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5049/UBND-VX gửi các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND huyện, thị xã, thành phố về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng chống dịch đối với khu vực ranh giới tỉnh và hoạt động tàu thuyền.

Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3175/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày 18/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày 17/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành văn bản số 2360/CV-BCĐPCD gửi các Sở, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị trong ngành y tế về việc hướng dẫn tạm thời về cách ly, xét nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 17/10/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4947 /UBND-VX về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19

Ngày 16/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 168/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19.

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung ứng phó với ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm và tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp

Ngày 16/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có Công điện số 05/CĐ-UBND gửi Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đài Khí thượng thủy văn tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về tập trung ứng phó với ứng...

Kết thúc các biện pháp cách ly y tế/phong tỏa 9 khu vực trên địa bàn thành phố Đông Hà

Ngày 15/10/2021,UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3159/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »