Tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:51, Thứ Năm, 2-5-2024

Ngày 2/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1999/UBND-KT gửi Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; Khu Quản lý đường bộ II về việc tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe đã và đang được UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai quyết liệt có hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII tại Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới và của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương (giảm 24 vụ (-10,3%), giảm 15 người chết (-10,3%), giảm 13 người bị thương (-7,1%).

Để tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, trong đó có các tuyến đường Quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ II được giao quản lý; UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu:

Khu Quản lý đường bộ II: Tăng cường công tác quản lý, bảo trì đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý; bố trí lực lượng thanh tra, tuần đường, tuần kiểm chủ động kiểm tra, xử lý; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng địa phương liên quan nhằm đảm bảo an toàn khai thác trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tiến hành kiểm tra rà soát, đánh giá, kiểm định các cầu có dấu hiệu hư hỏng để quyết định trị số và đặt biển báo phù hợp; báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời sửa chữa, gia cường... bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình cầu và đáp ứng nhu cầu vận tải trên các tuyến Quốc lộ được giao quản lý.

Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục duy trì và tăng cường triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe trên các tuyến đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác quản lý; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Khu Quản lý đường bộ II và các địa phương liên quan kiểm tra, kiểm soát xử lý các phương tiện vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về tải trọng theo quy định của pháp luật trên các tuyến quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ II quản lý.

Xem chi tiết

Các tin khác