• pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 15
  • numberArticle - 10
  • numberRelation - 5
Thông tin điều hành

Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg, ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 10/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

Ngày 9/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2015/UBND-KT gửi Sở NN&PTNT; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022

Ngày 5/5/2022, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2022.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1866/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại trong những ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị và trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1788/UBND-KT gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại trong những ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Quảng Trị và trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022.

Chỉ thị về đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20/4/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1753/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1673/UBND-KT ngày 15/4/2022 gửi các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng.

Quyết định về việc công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 về việc công bố Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2021 với các chỉ số:

Thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1008/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về việc thành lập Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »